Szkolenia wstępne BHP

Strona główna   /   Oferta  /   Szkolenia wstępne BHP


Szkolenie wstępne BHP

Organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy (przed podjęciem obowiązków służbowych), według określonego programu szkolenia. Ich głównym celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami, występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenie wstępne BHP obejmuje m.in.: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Podczas naszych szkoleń kładziemy duży nacisk na praktyczne aspekty bezpieczeństwa. Prócz przedstawienia zagadnień teoretycznych, uczestnicy trenują na urządzeniach takich jak fantomy ( niemowlę, dziecko, dorosły ).

Kto powinien przejść szkolenie wstępne bhp?
Szkolenia wstępne BHP odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci-praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Dokumentacja szkolenia wstępnego bhp
Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez niego na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych. Pracodawca powinien zadbać o zamieszczenie w aktach osobowych pracownika „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Skontaktuj się z nami przygotujemy dla ciebie szkolenie wstępne BHP.


Podstawa prawna
art. 2373  § 2 k. p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami.


Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. politykę cookies