Super User

Super User

czwartek, 30 styczeń 2020 23:14

Pisze o nas Kurier Żuromiński

Czy potrafilibyśmy udzielić pierwszej pomocy dziecku, np. w sytuacji, gdy zadławi się jedzeniem lub małą częścią zabawki? Co wtedy zrobić? To jedno z wielu zagadnień omawianych podczas szkoleń, jakie prowadzi firma „Centrum BHP i ppoż. Klonik ...

więcej na stronach ineterntowych Kuriera Żuromińskiego:
kurierzurominski.pl
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy noworodków, niemowląt i dzieci w Niepublicznym Przedszkolu AKADEMIA MAŁEGO SMERFA Marta Wernicka w Glinojecku, ul. Załęskiego 4, godz. 17:00
Projektujemy, montujemy i serwisujemy Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Posiadamy Certyfikat Kwalifikacji Nr 381/2019 Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego.
środa, 31 lipiec 2019 21:50

Legalizacja gaśnic - tylko 5zł

Przegląd - legalizacja gaśnic tylko teraz w promocyjnej cenie - 5zł Zapraszamy do naszego sklepu: Żuromin, Plac Wolności 34.
niedziela, 21 lipiec 2019 21:35

Doifinansowanie z ZUS

15 lipca ZUS rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią warunki bhp.
Termin składania wniosków: 15 lipca - 16 sierpnia 2019 r. W konkursie ZUS wybierze projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Nas.

Link do strony ZUS:
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy
niedziela, 21 lipiec 2019 21:29

Promocja na gaśnice 4kg oraz 6kg

Rolniku pamiętaj o swoim bezpieczeństwie!
Oferujemy gaśnice 4kg i 6kg w pormocyjnych cenach. Zapraszamy do naszego sklepu w Żurominie przy ul. Plac Wolności 34.
Super promocja - gaśnica samochodowa w wyjątkowej cenie 19,00zł. Zapraszamy do naszego sklepu: Żuromin, Plac Wolności 34
wtorek, 11 czerwiec 2019 06:37

Otwarcie nowego sklepu

Zapraszamy do nowej siedziby firmy - Żuromin, Plac Wolności 34
czwartek, 30 maj 2019 21:17

Operat ppoż dla ferm drobiu

Do 4 września 2019 roku firmy wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady muszą złożyć operat przeciwpożarowy

Jak wygląda procedura sporządzania dokumentu?

Firma zlecająca przygotowuje dokumentację dotyczącą obiektu, którego operat ma dotyczyć. Kolejnym krokiem jest wizja lokalna, która ma na celu stwierdzenie warunków ochrony przeciwpożarowej. Po uzyskaniu koniecznych informacji, sporządzany jest operat, który przedkłada się Komendantowi Miejskiemu lub Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Ma on 14 dni na wydanie postanowienia w sprawie zgody na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów.
Nasza firma zajmuje się sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji. Gwarantuje to szybkie przebycie procedury uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów. W ramach kompleksowej usługi zapewniamy wsparcie podczas procedury uzgodnienia operatu z właściwym komendantem PSP.

Operat przeciwpożarowy – co zawiera?
- Informacje formalno-prawne.
- Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. W sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr80 poz 563) oświetlenie ewakuacyjne powinno być kontrolowane minimum raz w roku.

NORMA PN-EN 50172 dokładnie mówi nam, kiedy i w jaki sposób oświetlenie powinno być kontrolowane:
 • - Na obiekcie powinien być założony „Dziennik” – służący do zapisów raportów przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego.
 • - Do dziennika powinien być dołączony projekt lub schemat rozmieszczenia oświetlenia ewakuacyjnego z określonymi natężeniami tego oświetlenia ( średnio 1 Lx , czas świecenia 2h)
 • - W dzienniku powinny być odnotowywane przeglądy – co miesięczne (w przypadku używania automatycznego urządzenia testującego) lub codzienne przy zastosowaniu innych systemów
 • - Coroczne dokonywane przez uprawnione jednostki.
 • - Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności. Deklaracje zgodności może wystawiać jedynie producent na bazie badań przeprowadzanych w swoich laboratoriach lub jednostkach do tego uprawnionych.


Kolejne czynności wykonywane podczas kontroli oświetlenia ewakuacyjnego:

I. sprawdzenie dziennika i pełnej dokumentacji
II. sprawdzenie aranżacji oświetlenia ewakuacyjnego na obiekcie ( PN-EN 50172 – Pkt 4.1 i Pkt 5,2 )>br>

Pkt 4.1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Pkt 5.2

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego. Oprawy awaryjne zasilane nieciągle i oprawy awaryjne zespolone zasilane nieciągle powinny działać w przypadku uszkodzenia końcowego obwodu oświetlenia podstawowego. We wszystkich przypadkach należy przeprowadzić aranżacje w celu upewnienia się , że awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać w przypadku uszkodzenia zasilania podstawowego danej strefy.

III. sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego -umieszczenie oprawy co najmniej 2m nad podłogą, (Oświetlenie ewakuacyjne Pkt. 4,1)

 • Przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego.
 • W pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio.
 • W pobliżu każdej zmiany poziomu.
 • Obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa.
 • Przy każdej zmianie kierunku.
 • Przy każdym skrzyżowaniu korytarza.
 • Na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego.
 • W pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy (poza drogą ewakuacyjną 5 Lx).
 • W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego (poza drogą ewakuacyjną 5lx, odległość na podłodze 2m.)
Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Strona 8 z 13

Informujemy, że ta strona wykorzystuje pliki cookies, które dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. politykę cookies